top of page
אובייקט דקורטיבי - טרנספורמציה דיגיטלית
אובייקט דקורטיבי - סייבר ואבטחת מידע
המחשה - טרנספורמציה דיגיטלית מבוססת תהליכי חוסן סייבר ארגוני

דרבי סייבר

שירותי ייעוץ מקצועיים ופתרונות הגנת סייבר מקיפים

העסק שלך, ההגנה שלנו

משפיעים על המחר, היום!

רקע_6x.png

צרו קשר

כתובת - יגאל אלון 114, תל אביב

אובייקט דקורטיבי - שירותי דרבי סייבר

הגנת הפרטיות - אבטחת מידע

מאגרי מידע

רישום, עדכון וליווי לניהול מאובטח של מאגרי המידע של הארגון

ליווי ארגונים

ייעוץ בתחום הגנת הפרטיות ואבטחת המידע לדירקטורים ולנושאי משרה בארגון

סקרי סיכונים

מבדקי אבטחה, סקרים וניהול סיכונים

ניהול תהליכי תאימות לרגולציה

תהליכים ארגוניים

ניהול, אפיון, תכנון והטמעה של תהליכים ארגוניים לקידום תחומי אבטחת המידע, הסייבר והפרטיות בארגון

עיצוב לפרטיות

ביצוע תסקירי השפעה על פרטיות, תכנון לעיצוב מוכוון פרטיות וליווי פיתוח והטמעה של פרויקטי מערכות מידע

שירותי ייעוץ

ניהול סיכוני סייבר ואבטחת מידע בשרשרת האספקה

סקירת הסיכונים בשרשרת האספקה העסקית והערכת החוסן והבקרות בתחום אבטחת המידע וההגנה בסייבר

סקר סיכונים מתודולוגי וטכנולוגי

ביצוע סקרים וניהול והערכת סיכונים, פיתוח תוכנית בקרות מומלצות וליווי פרויקטים לתאימות לתקינה ורגולציה

CISO-as-a-Service - יועץ אבטחת מידע וסייבר

ייעוץ וליווי עסקים וארגונים במגוון תחומי אבטחת מידע והגנה בסייבר הדרושים לצמיחה והתפתחות הארגון, ניהול סיכונים, תאימות לתקינה וציות לרגולציה

ליווי לעמידה בתקינה ורגולציה

תורת ההגנה - מערך הסייבר הלאומי

ליווי תהליכים ארגוניים לתאימות למתודולוגיית העבודה בתורת ההגנה 2.0 לארגונים של מערך הסייבר הלאומי

ISO 27001-2 ו- NIST SP 800-53

סקרים וניתוח פערים אל מול דרישות התקינה, פיתוח תכנית עבודה וליווי מקצועי בתהליכי סגירת הפערים

הגנת הפרטיות - אבטחת מידע

מיפוי, רישום וניהול מאגרי מידע,ביצוע סקר סיכונים תקופתי, כתיבת תסקירי השפעה על פרטיות, ניתוח תהליכים עסקיים, ליווי בפיתוח מערכות, כתיבת נהלי אבטחה וליווי דירקטורים בקיום חובות התאגיד לפי תקנות הגנת הפרטיות-אבטחת מידע

רקע_6x.png

צרו קשר

כתובת - יגאל אלון 114, תל אביב

אובייקט דקורטיבי - שירותי דרבי סייבר

שירותים נוספים

המשכיות עסקית

עדכון והתאמה של תכניות להמשכיות עסקית בהתאמה לניהול הסיכונים והפרופיל העסקי של הארגון

הגברת מודעות עובדים והגנה מפני מתקפות דיווג

ביצוע תרגילים המדמים פישינג בקרב עובדי הארגון

מבדקי חדירות - תשתית ורשתות ארגוניות

מבדק חוסן פנימי לאיתור חולשות למיפוי סיכונים ברשת ובעמדות הקצה ופיתוח תכנית לתיקון פערים

ייעוץ בתחום הטרנספורמציה הדיגיטלית

ניתוח הארגון, היעדים והסביבה,  פיתוח תכנית עבודה וליווי ביישום וקידום התהליכים בארגון

ייעוץ בתחום החדשנות

זיהוי וניתוח הזדמנויות והנעת תהליכים, מנגנונים וטכנולוגיה לצמיחה עסקית, וקידום תרבות של חדשנות עקבית והשתנות רלוונטית

bottom of page