top of page

הצהרת נגישות

הצהרת הנגישות עודכנה בינואר 2024

דרבי סייבר בע"מ ח.פ 516927563  ("החברה") מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלה בכתובת: www.darabi.co.il  (״האתר״). אנו פועלים רבות על מנת להנגיש את החברה ואת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלות על מנת לקדם שוויון זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות.

 

מהות אתר אינטרנט נגיש

אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כגולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות .

 

ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט

התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיות WCAG 2.0 , האתר הונגש לרמהA] ] ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.

האתר תומך בשימוש בטכנולוגיות מסייעות כגון תוכנות הקראת מסך, בגלישה בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקשי ה-Tab וה-Shift+Tab למעבר בין קישורים, מקשי החיצים, מקש ה-Enter לבחירה, מקש ה-Esc ליציאה מתפריטים וחלונות, לחיצה על H או על מספר למעבר בין כותרות.

האתר נבדק מידי שנה כדי להבטיח את תחזוקת נגישות האתר, הן באמצעות תוסף ייעודי לבניית אתר בצד הפיתוח, והן באמצעות תוסף ייעודי אשר מונגש בצד המשתמש.

 

הצהרה על עמידה חלקית בתקן במקרה של תכני צד ג' (אם קיימים)

בחלק מדפי האתר יש הפנייה לתוספים, הטמעות או קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, משכך נגישות הדף תלויה בתכנים שאינם של החברה (תכני צד ג') ולכן אנחנו מצהירים על עמידה חלקית בתקן עבור דפים אילו.

 

ישימות מיטבית לנגישות באתר האינטרנט

באתר אינטרנט זה, ניתן לגלוש בצורה מיטבית ונגישה באמצעות הדפדפנים הנפוצים ומומלץ להשתמש בדפדפנים הבאים: Chrome ובתוכנות קוראות מסך Voiceover.

 

שלבי ההנגשה בהם נמצא האתר

האתר עובר סקירה אוטומטית וידנית לפני עלייתו לאוויר בעדכונים, וככל שנמצא ליקוי אשר נדרש תיקון – תיקונו יושלם תוך 60 יום. עד למועד זה, האתר מונגש באמצעות תוסף נגישות חיצוני אשר מותקן באתר אשר מהווה רכיב משלים לצד רכיב יתירות כחלק מחלופות הנגישות שאתר החברה מספק.

 

 

הסדרי נגישות בארגון

משרדי החברה כוללים הסדרי נגישות מורחבים, נגישות מהחניה ו/או תחנת תחבורה ציבורית ועד לדלפק הקבלה בלובי הבניין, שירותי נכים ומעליות.

 

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור:

במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שהנכם זקוקים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך רכז הנגישות של הארגון:

אלעד נקש

051-2635453

info@darabi.co.il

bottom of page