top of page
עיגול כחול מטושטש

ייעוץ בתחום החדשנות

זיהוי וניתוח הזדמנויות והנעת תהליכים, מנגנונים וטכנולוגיה לצמיחה עסקית, וקידום תרבות של חדשנות עקבית והשתנות רלוונטית


הייעוץ כולל:

  • יצירת אסטרטגיית חדשנות יעילה שתואמת את ההזדמנויות והאתגרים היחודיים של הארגון.

  • הקמת מנגנון שמבטיח מעורבות עקבית ואסטרטגית בחדשנות, ומוביל יוזמות שמתכתבות עם אסטרטגיית הארגון ויעדיו.

  • הגדרה, בדיקה והשקה של יוזמות חדשנות פורצות דרך שמגדירות מחדש את השוק ויוצרות ערך משמעותי עבור הלקוחות שלכם. 

  • צאו איתנו למסע והגדירו מחדש את מה שאפשרי לארגון שלכם.

דרבי סייבר - משפיעים על המחר, היום!

  • אסטרטגיית חדשנות המספקת לארגון מסגרת מובנית לחקור באופן שיטתית רעיונות, טכנולוגיות, תהליכים ושיטות חדשות - מבטיחה כי הארגון ימקסם את ההשפעה של התהליכים הארגוניים על הצמיחה ועל ההיתרון התחרותי.

  • אסטרטגיית חדשנות גמישה, נדרשת לשמש לארגון כמצפן - המנחה את הארגון גם בתנאי חוסר וודאות, שינויים טכנולוגיים ונוף תחרותי מאתגר - ומציבה סדרי עדיפויות ברורים לתחומי חדשנות, הצבת יעדים ברורים והקצאת משאבים יעילה ומותאמת.

  • ארגונים וחברות שיאמצו אסטרטגיית חדשנות גמישה - יכולים להפוך אתגרים להזדמנויות, לעצים את הארגון ואנשיו, לעודד רעיונות נועזים וחדשניים - אשר יניבו ערך הן לארגון והן עבור הלקוחות.

  • תרבות מאפשרת ומעודדת של חדשנות גמישה בארגונים - היא  הבסיס עבור ארגונים שלא רק מסתגלים למציאות המשתנה - אלא משגשגים בה.

רקע_6x.png

צרו קשר

bottom of page