top of page
עיגול כחול מטושטש

סקר סיכונים מתודולוגי וטכנולוגי

ביצוע סקרים וניהול והערכת סיכונים, פיתוח תוכנית בקרות מומלצות וליווי פרויקטים לתאימות לתקינה ורגולציה

אבל אנחנו לא עוצרים שם.

הסקרים שלנו ממשיכים מעבר לזיהוי בלבד.

אנו מספקים לכם דוח מפורט, המדגיש לצד הפערים, המלצות על אסטרטגיות פעולה ומציע את הכלים והבקרות אשר נדרש לקדם בכדי לחזק את הגנת הסייבר שלכם ולהפחית את הסיכונים.
סקר סיכונים אינו רק עניין של שליטה בתמונת המצב הנוכחית – זה עניין של תכניות פעולה  לשיפור מתמשך של שיפור אמצעי ובקרות ההגנה שלכם.

התוצרים של סקר הסיכונים מאפשרים למנמ״רים ולמנהלי אבטחת המידע להתאים תכנית עבודה מועילה לארגון ואף מסייעת להקצאה נכונה ויעילה של משאבי הארגון להפחתת הסיכונים.

ממצאי הסקרים מותאמים לגורמים טכניים, למנהלי צוותים ומחלקות בתחומי אבטחת המידע ומערכות המידע והמחשוב ועוד.

לצד התוצרים, מוגש גם  דו״ח מנהלים של סקר הסיכונים המותאם לדירקטוריון ולנושאי משרה בכירה בארגון.

ארגונים רבים מחויבים בביצוע סקר סיכונים תקופתי מתוקף חוק, אסדרה או תקינה או בשל הצורך העסקי שלהם לשיפור הרציפות עסקית ומחויבותם לזמינות, סודיות או מהימנות המידע או המערכות שלהם.

שדרגו את אבטחת המידע וההגנת הסייבר שלכם באמצעות סקרים לניהול סיכונים של דרבי סייבר.

האם אתם מוכנים לקחת את אבטחת הסייבר של הארגון שלכם לשלב הבא?

דרבי סייבר כאן כדי להדריך אתכם במבוך האיומים הדיגיטליים עם מתודולוגיית הסקר המתקדמת שלנו לניהול והערכת הסיכונים בארגון.
בהשראת אסטרטגיות ההגנה, הערכת המצב וניהול הסיכונים של גופים ביטחוניים, ובהלימה להמלצות של מערך הסייבר הלאומי ותקנים מובילים, אנו מציעים גישה חסרת תקדים להגנה על הנכסים הדיגיטליים שלכם.

תארו לעצמכם שיש לכם תמונה ברורה של איומי הסייבר המרחפים מעל הארגון שלכם.

סקרים לניהול סיכונים שלנו מתוכננים בקפידה כדי למפות ולזהות את האתגרים הספציפיים שעומדים בפני הארגון שלכם.

על ידי הבנת יעדי ההגנה הייחודיים שלכם ותיאבון הסיכון בכל תחום, אנו מבצעים ניתוח מקיף ופרטני שחושף לא רק את האיומים והסיכונים אלא גם את היעילות ורמת הבשלות של ההגנות והבקרות הנוכחיות שלכם.

רקע_6x.png

צרו קשר

bottom of page