top of page
עיגול כחול מטושטש

הגנת הפרטיות - אבטחת מידע

מיפוי, רישום וניהול מאגרי מידע,
ביצוע סקר סיכונים תקופתי, כתיבת תסקירי השפעה על פרטיות, ניתוח תהליכים עסקיים, ליווי בפיתוח מערכות, כתיבת נהלי אבטחה וליווי דירקטורים בקיום חובות התאגיד לפי תקנות הגנת הפרטיות-אבטחת מידע

מדוע לבחור בשירותי ייעוץ עבור תקנות להגנת הפרטיות?

בחירה בשירותי ייעוץ מקצועי בתחום התקנות להגנת הפרטיות - אבטחת מידע עשויה להתגלות כהחלטה בעלת יתרונות אסטרטגיים, ומציעה יתרונות רבים. 

השירות ייסיע, ילווה וידריך  עסקים וארגונים בתהליך המורכב של השגת תאימות והציות לחוק, והעמידה לאורך זמן. 

השירותים בתחום כוללים  במיפוי, רישום, עדכון תקופתי וניהול מאגרי המידע אל-מול הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, זאת-לצד ביצוע הערכות סיכונים תקופתיות, כתיבת מסמכי תסקירי השפעתהשפעה על הפרטיות וניתוח תהליכים עסקיים.

גישה מקיפה זו מבטיחה שכל ההיבטים ייבחנו ויינתן עליהם המענה הנדרש.


שירותי הייעוץ יכולים לזהות פערים פוטנציאליים באבטחת המידע של הארגון ולהמליץ על פתרונות מותאמים אישית, המותאמים לפרופיל הארגון.

השירות כולל כתיבה, האתמה ועדכון של נהלי האבטחה של המאגרים, הנחיות משלימות, תרשימי ארכיטקטורה משלימים ועוד.

שירותי ייעוץ הגנת הפרטיות של דרבי סייבר נותנים מענה מקצועי לדירקטורים ולנושאי משרה בקיום חובות התאגיד לפי תקנות הגנת הפרטיות-אבטחת מידע.

מהן תקנות הגנת הפרטיות – אבטחת מידע?

תקנות הגנת הפרטיות – אבטחת מידע, שנכנסו לתוקף בשנת 2018, משמשות כאבן יסוד בנוף של ניהול ואבטחת נתונים מזהיים אישיים. 

תקנות אלה נועדו לקבוע סטנדרט אחיד ומינימלי לטיפול במאגרי מידע אישי, ולהבטיח שארגונים במגזרים שונים יעמדו לתאימות לדרישות רגולציית הגנת הפרטיות המקובלת בעולם, כגון הרגולציה הכללית להגנת נתונים של האיחוד האירופי (GDPR). 

התקנות מחלקות את אבטחת המידע על מאגרי המידע לשלוש רמות נפרדות: בסיסית, בינונית וגבוהה, וכל אחת מהן דורשת בקרות ואמצעי הגנה ספציפיים המבוססים על מספר קריטריונים. 

השוני בין רמות מאגר המידע מתבססים בין היתר על היקף הרשומות במאגר הנתונים, מספר האנשים בעלי זכויות הגישה, ורגישות המידע המאוחסן, החל מפרטים רפואיים ופיננסיים ועד פרטי קשר בסיסיים.

המטרה העיקרית היא להגן על נתונים אישיים מפני גישה בלתי מורשית, שימוש לרעה או הפרות, ובכך להגן על פרטיותם של אנשים. אי-עמידה בתקנות אלה עלולה להוביל לתוצאות חמורות עבור עסקים, כולל קנסות כספיים ואישומים פליליים, זאת לצד הנזק הפוטנציאלי למוניטין ולאמון הציבור.

רקע_6x.png

צרו קשר

bottom of page