top of page

מסלולי הגנה וניטור מנוהלים

מסלול מתקדמים

מסלול הגנה מנוהל עם הגנה מתקדמת לעסקים וארגונים עם מידע רגיש

כל התכולות במסלול משרדים קטנים ובנוסף:

שירות חומת אש וירטואלית לסינון כלל תעבורת הרשת

הגנה משופרת מפני מתקפות סייבר ממוקדות

ניטור, זיהוי ותגובה בעת ניסיונות גניבת / זליגת מידע ברשת

מחקר ודו״ח המלצות חודשי

מסלול משרדים קטנים

מסלול הגנה מנוהל המתאים לעסקים ומשרדים קטנים

כל התכולות במסלול פרילנסרים ובנוסף:

שירות מנוהל אנושי לעדכון וניהול מערכות ההגנה והגדרות האבטחה

שירות, תמיכה וניטור סייבר אחוד, מקצועי ובשפה העברית

ציד איומים והגנה מפני בוטים, הצפנות ,וירוסים, תולעים וכד׳

הגנה מתקדמת לבלימת מתקפות כופרה

מסלול פרילנסרים

מסלול הגנה רב-שכבתית למחשבים עסקיים

EDR+XDR מתקדמים

הגנה מפני מתקפות כופרה ודיווג (פישינג)

הגנה מתקדמת לדפדפנים לגלישה מאובטחת באינטרנט וסריקת קבצים

 

 

EDR+XDR מתקדמים

הגנה מפני מתקפות כופרה ודיווג 

גלישה מאובטחת וסריקת קבצים

שירות מנוהל לעדכון מערכות ההגנה

ניטור ותגובה לאירועים קריטיים

ציד איומים מתקדם

מחקר ודו״ח המלצות הגנה חודשי

חומת אש מנוהלת

EDR+XDR מתקדמים

הגנה מפני מתקפות כופרה ודיווג 

גלישה מאובטחת וסריקת קבצים

שירות מנוהל לעדכון מערכות ההגנה

ניטור ותגובה לאירועים קריטיים

ציד איומים מתקדם

מחקר ודו״ח המלצות הגנה חודשי

חומת אש מנוהלת

EDR+XDR מתקדמים

הגנה מפני מתקפות כופרה ודיווג 

גלישה מאובטחת וסריקת קבצים

שירות מנוהל לעדכון מערכות ההגנה

ניטור ותגובה לאירועים קריטיים

ציד איומים מתקדם

מחקר ודו״ח המלצות הגנה חודשי

חומת אש מנוהלת

פרילנסרים

משרדים קטנים

מתקדמים

אובייקט דקורטיבי - שירותי דרבי סייבר

שירותים נוספים

המשכיות עסקית

עדכון והתאמה של תכניות להמשכיות עסקית בהתאמה לניהול הסיכונים והפרופיל העסקי של הארגון

הגברת מודעות עובדים והגנה מפני מתקפות דיווג

ביצוע תרגילים המדמים פישינג בקרב עובדי הארגון

מבדקי חדירות - תשתית ורשתות ארגוניות

מבדק חוסן פנימי לאיתור חולשות למיפוי סיכונים ברשת ובעמדות הקצה ופיתוח תכנית לתיקון פערים

ייעוץ בתחום הטרנספורמציה הדיגיטלית

ניתוח הארגון, היעדים והסביבה,  פיתוח תכנית עבודה וליווי ביישום וקידום התהליכים בארגון

ייעוץ בתחום החדשנות

זיהוי וניתוח הזדמנויות והנעת תהליכים, מנגנונים וטכנולוגיה לצמיחה עסקית, וקידום תרבות של חדשנות עקבית והשתנות רלוונטית

bottom of page