top of page

גורמים חיוניים לטיפוח חוסן סייבר ארגוני

7 במרץ 2024

גורמים חיוניים לטיפוח חוסן סייבר ארגוני (המחשה)

חוסן סייבר בבסיסו מתייחס ליכולת של הארגון לספק בזמינות ורציפות גבוהה את השירותים הנדרשים, גם בצל אירועי סייבר ועוסק בעיקר באופן ההתמודדות של הארגון עם אירוע סייבר או אבטחת מידע, אופן ההכלה ותהליכי ההתאוששות השונים.

חוסן סיבר אינו מושג רק באמצעות אמצעים טכניים והגנות טכנולוגיות, אלא גם, ואולי בעיקר בזכות האסטרטגיה הכוללת להבטחת ההמשכיות העסקית במהלך ולאחר התקפה או אירוע.

 

״חוסן הסייבר״ או ״עמידות סייבר ארגונית״ מתאפשרים בזכות מכלול פעולות הכנה, תגובה, התאוששות והסתגלות לאירועים אשר הארגון נערך אליהם מבעוד-מועד – בכדי למזער נזקים, לקצר את זמן ההתאוששות או את היקף האירוע או עלות ההתאוששות, וכן – עשוי להפחית באופן ניכר גם את הסבירות להתממשות אירוע סייבר משמעותי עתידי.

 

בדומה לעקרונות יסוד בתקינת אבטחת מידע – השגת חוסן סייבר ארגוני נדרשת לכלול עיסוק והשקעה בטכנולוגיה, בתהליכים ובאנשים.

 

מיסוד מסגרת חוסן סייבר ארגוני אם-כן, נדרש להיות תהליך מקיף הכולל גורמים שונים, המשלימים אחד את השני.

 

טיפוח תרבות של חוסן –

גיבוש מסגרת אבטחת מידע ארגונית, וארכיטקטורה של חוסן סייבר ארגוני נדרשת להיות שזורה בקשרים הדוקים בתרבות הארגונית ובהיבטי שיתוף הפעולה, החדשנות, העקביות והיעילות – בתהליכים, במנגנונים, בטכנולוגיה ובתפיסות הארגוניות בקרב העובדים.

התרבות הארגונית כוללת את ההתנהגות הקולקטיבית של העובדים או בעלי עניין רלוונטיים בארגון והמשמעות שהם מייחסים למעשיהם ועשויה לכלול גם את מכלול הערכים, הנורמות, שפת העבודה, המערכות, הסמלים, האמונות, המסורת וההרגלים של הארגון ואנשיו.

 

תרבות ארגונית היא מונח שזוכה לתשומת לב רבה לאורך השנים בעולמות העסקיים, מתוך הבנה כי התרבות הארגונית היא כמעין עמוד השדרה של חברות וארגונים. היא בעלת כוח בלתי מוחשי, אך רב עוצמה – אשר מכתיב כיצד עובדים מתקשרים זה עם זה וגם משפיע על הגישה שלהם לעבודה לחדשנות ולפתרון בעיות. תרבות ארגונית חזקה תטפח תחושת זהות, שייכות ואחוד מטרה בקרב עובדי הארגון ותעודד השגת מטרות משותפות.

 

תרבות ארגונית המעודדת שיתופי פעולה פנים-ארגוניים הינה אחד מאבני היסוד לבניית סביבת סייבר עמידה ולאפשר חוסן סייבר ארגוני.

סביבה שמטפחת תרבות שבה שיתוף מידע, פתרון בעיות משותף, למידה והפקת לקחים ותמיכה הדדית הם הנורמות – תגביר משמעותית את יכולתו של הארגון לעמוד בפני אירועי סייבר ולהתאושש מהם.

כאשר מחלקות ומנהלים שונים בארגון משתפים פעולה ומאגדים את הידע והמשאבים שלהם כדי לזהות פגיעויות, לנהל סיכונים, לציית לתקינה ורגולציה, לפתח אסטרטגיות ולהטמיע בקרות – תתאפשר בארגון פריחת תרבות של פעולה משותפת ואחדות מטרה לשם קיום ״חוסן סייבר ארגוני״.

 

כאשר אבטחת המידע אינה מבודדת, אלא שלובה ושזורה בכל ההיבטים של הארגון – היא מאפשרת הפצה מהירה של מודיעין איומים, עדכונים ותהליכי ניהול סיכונים, לצד עידוד תחושת אחריות קולקטיבית להגנה בסייבר ושזירת היבטיו השונים בתרבות הארגונית. סביבה ארגונית מאפשרת – תטפח גם תרבות של שיפור מתמיד המבוססים על תחקירי ותהליכי למידה משותפים, הפקת לקחים ומסקנות ויישומם בארגון.

 

אימוץ טכנולוגיות אבטחה מתאימות – ארגון המעוניין בחוסן סייבר ארגוני, נדרש להשקיע גם בטכנולוגיות הגנה מתאימות, המאפשרות לו לזהות, למנוע ולהגיב לאיומי סייבר ביעילות. זה עשוי לכלול בין היתר כלים לניטור בזמן אמת, מודיעין איומים, הצפנה, ההזדהות חזקה או תוכנות הגנה על נקודות קצה.

 

יישום מסגרות עבודה ותקינה – הקפדה על הטמעה ויישום של מסגרות עבודה ותקני אבטחת מידע וסייבר מוכרים יספקו תשתית איכותית לניהול וצמצום סיכוני הסייבר ויפרסו בפני הארגון שיטות עבודה מומלצות והנחיות המסייעות להם להעריך את מצב האבטחה, לזהות פערים וליישם אמצעי אבטחה ובקרות יעילות.

 

תהליכי מתמשכים ועקביים למיפוי, הערכה וניהול סיכונים – חוסן סייבר דורש עיסוק מעמיק, עקבי ושיטתי לזיהוי, מיפוי, הערכה וניהול הסיכונים. זה כולל הערכה מתמשכת של נוף האיומים וגיבוש מפת מודיעין איומים רלוונטית לארגון, זיהוי פגיעויות וחולשות פנימיות ויישום בקרות להפחתת הסיכון באופן התואם את תיאבון הסיכון הארגוני לרמת המתקבלת על הדעת.


 פורסם על-ידי אלעד נקש, מחבר הספר ״יומנו של CISO״, הוצאת ספרי ניב, 2024

רקע_6x.png

צרו קשר

bottom of page