top of page

חוסן ארגוני וחוסן סייבר – תהליכי ייזום ותכנון אסטרטגיה, חדשנות וטרנספורמציה דיגיטלית

27 במרץ 2024

ייעוץ ארגוני - תכנון אסטרטגיה, ייעוץ חדשנות וייעוץ טרנספורמציה דיגיטלית כגישה לניהול אחודה - תמונה להמחשה

חוסן ארגוני וחוסן סייבר – תהליכי ייזום ותכנון אסטרטגיה, חדשנות וטרנספורמציה דיגיטלית

 

גישת ניהול פיתוח חוסן ארגוני - הינה גישה המפרקת מחיצות ושוברת חומות בין מחלקות ותחומים שונים בארגון ומקדמת תהליכים יעילים לצד סקירה אחודה של מצב האבטחה וניהול הסיכונים של הארגון, ומאפשרת תכנון ויישום של אסטרטגיה מועילה יותר בהלימה ליכולות, ליעדים ולמשאבים של הארגון או החברה. שילוב תחומי אבטחת המידע, ההגנה בסייבר והגנת הפרטיות, בגישה ארגונית אחודה לניהול סיכונים השזורה באסטרטגיה ארגונית לניהול חדשנות וטרנספורמציה דיגיטלית נובעת מצרכים משמעותיים למפות, להעריך, לפקח, לבקר ולנהל סיכונים ואיומים, תוך הבטחה שבקרות ההגנה יהיו מתואמות ביניהם ובין צרכי ויעדי הארגון השונים.

גישת ניהול מאמצי ההגנה מציעה שילוב של טכניקות ותהליכים שונים לכדי מסגרת אחודה המתאימה לצרכי הארגון או החברה.


תהליך היעוץ והליווי האסטרטגי של דרבי סייבר ליישום והטמעה של גישה זו אצלכם בארגון, יבטיח כי הארגון שלכם נוקט בגישה אסטרטגית ומערכתית לניהול סיכונים מיטבי ונקיטת תגובות ובקרות בהלימה ישירה לאופי הארגון שלכם ובהתאמה רלוונטית למציאות המשתנה ולאופי המורכב והדינמי של איומי הסייבר המשפיעים על הארגון שלכם.

 

תהליך ייעוץ ארגוני אסטרטגי לטובת ביסוס חוסן סייבר ארגוני נדרש על-מנת לצלוח חסמים משמעותיים הקיימים בארגונים גדולים וותיקים רבים כגון פעילות במבנה מבוזר, כאשר מחלקות או תחומים עסקיים שונים פועלים, באופן יחסי, בעצמאות רבה ובבידוד.

הפרדה זו עשויה ליצור חסמים בזרימת המידע ובשיתוף הפעולה הנדרש לשם גישה אחודה ואפקטיבית של ארגון בעל חוסן ארגוני וחוסן סייבר המותאם למציאות המשתנה ולתהליכי חדשנות וטרנספורמציה דיגיטלית עקביים.

 

תהליכי הליווי הארגוני של דרבי סייבר מבטיח הצלחה רחבה יותר מלבד תכנון או שינוי ארגוני, אלא ילווה ויעצים תהליכים ארגוניים רחבים יותר ובהם:

  1. טיפוח תרבות ארגונית – המבוססת על גישה ארגונית אחודה לניהול סיכונים ותהליכי למידה ושיפור מתמיד.

  2. קידום שיתוף פעולה בין-מחלקתי וחוצה-ארגון – שבירת מחסומים ועידוד שיתוף פעולה בר-קיימא בין מחלקות ותחומים, אשר מעצים את האסטרטגיה הארגונית ארוכת הטווח ומותאמת ליעדים ארגוניים רחבים לצד יצירה, זיהוי ומימוש הזדמנויות שונות.

  3. טיפוח תחושת אחריות משותפת ושיפור היעילות הארגונית.

  4. מינוף תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית והתאמה של טכנולוגיות מידע התומכות בתהליכים העסקיים. והארגוניים ומעצימות אותם ואת עובדי הארגון, לצד צמצום וייעול תהליכים ומשימות רוטיניות והתמקדות בפיתוח והצמיחה העסקית והארגונית.

  5. מדידה וניטור ביצועים המתאימים לצרכי ופרופיל הארגון כתהליך מתמשך המאפשר הערכה ובקרה קבועה של המועילות הארגונית וזיהוי תחומים לשיפור וחדשנות.

 

הצורך בגישת ניהול אסטרטגית אחודה, המקדמת חוסן ארגוני וחוסן סייבר באמצעות תהליכי ייזום, תכנון ויישום אסטרטגי מותאם, המבוסס על חדשנות וטרנספורמציה דיגיטלית – יאפשרו לארגונים וחברות להתמודד כראוי עם הנוף המשתנה של האיומים והסיכונים העכשוויים והעתידיים.


פורסם על-ידי אלעד נקש, מחבר הספר ״יומנו של CISO״, הוצאת ספרי ניב, 2024

רקע_6x.png

צרו קשר

bottom of page