top of page
עיגול כחול מטושטש

תורת ההגנה - מערך הסייבר הלאומי

ליווי תהליכים ארגוניים לתאימות למתודולוגיית העבודה בתורת ההגנה 2.0 לארגונים של מערך הסייבר הלאומי

רקע_6x.png

צרו קשר

bottom of page